I januari flyttade Frontline in i TIC DP Malmös lokaler. Tanken var att snabbt slå ihop verksamheterna operativt, juridiskt och namnmässigt. Våren blev dock inte helt som vi hade tänkt oss, men nu har tiden äntligen kommit då vi förverkligar vår plan!

TIC Frontline – är namnet på vårt gemensamma labb!