Implantat

Hos oss på TIC Frontline finns ett antal av de mest erfarna och kompetenta implantatteknikerna i Sverige. Inte sällan blir vår implantatavdelning konsulterad av olika tandläkare, även ”icke kunder” och det bjuder vi gärna på. Vi vill dela med oss av kunskapen!

Vi arbetar med den absolut senaste tekniken och med i stort sett alla på marknaden förekommande plattformar. På materialsidan kan vi erbjuda allt från gjutna konstruktioner i guld till maskinframställda konstruktioner i CoCr, Titan och Zirkonium.

Den samlade kunskapen i företaget garanterar att de som får implantatkonstruktioner från
TIC Frontline bör kunna räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder.

Anders Englund

040-642 12 08
anders.englund@ticdp.se