Modell

Det är på modellavdelningen som förutsättningarna för laboratoriets framgångar grundläggs. Gör vi inte ett bra arbete här blir det mycket svårt att kunna leverera en fullödig tandteknisk konstruktion i andra änden.

TIC Frontline har mycket kompetenta och erfarna modelltekniker som redan från början skapar bra förutsättningar för resten av processen.

Ingvar Sjörin

040-642 12 05
ingvar.sjorin@ticdp.se