Cad/Cam

I begreppet ”Underkonstruktion” samlar vi alla bärande konstruktioner oavsett materialval och framställningsmetod inom fast protetik.

På TIC Frontline arbetar vi med alla på marknaden förekommande material och framställningsmetoder/tekniker. Passform, funktion och estetik samt att våra produkter uppfyller patientens krav och önskemål är ledstjärnan i allt vi företar oss.

Oavsett val av material och konstruktion har vi kunskapen och erfarenheten att leverera produkter av högsta kvalitet till dig.

Väljer du att arbeta digitalt, tar vi emot digitala filer från alla kända intraoral scanners på marknaden.
cadcam@ticdp.se